Wikia


Spencer Shay [geboren op 11 november 1981] is Carly Shays oudere broertje, en het eerstgeboren kind van Dhr. en Mevr. Shay. Omdat hun vader in het leger zit, heeft Spencer de gehele voogdij over Carly. Over zijn moeder is tot op heden nog niets bekend geraakt.

Persoonlijkheid [moet nog worden aangevuld]Edit

Spencers persoonlijkheid herbergt eccentrieke, ongewone, grappige alsook rare karaktereigenschappen, maar desondanks dit alles is Spencer niet zo makkelijk beet te nemen, zoals gezien in iLook Alike , iDate a Bad Boy & iGet Pranky. Ooit zei hij zelfs tegen zichzelf dat |hij wel een idioot mag wezen, maar dat hij niet dom is|. 

KunstprojectenEdit

Als artiest maakt Spencer ongewone kunstprojecten voor een al even ongewone reden. Een wederkerende grap is dat het merendeel van zijn projecten vuur vat, ook al:

  • zijn deze projecten gemaakt uit materiaal dat niet-ontvlambaar wordt geacht;
  • zijn deze projecten gemaakt uit ontvlambare en niet-ontvlambare materialen. Hoe dan ook, meestal vat het niet-ontvlambare gedeelte op magische wijze vuur.

De meeste materialen haalt Spencer van de lokale vuilnisbelt. Spencer heeft ooit al eens een claymotion film gemaakt getiteld: "The Alien, The Space Hamster and the Burrito" [De Alien, De Ruimtehamster en de Burrito].

Relaties met andere personages [moet nog worden aangevuld]Edit

Carly Shay

Sam Puckett

Freddie Benson

Gibby Gibson

T-bo

RivalenEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki